dijous, 1 de setembre de 2011

Projecte HKp: Hacks amb rodes (1) Neumàtics
"(...) cada anys milers de neumàtics acaben la seva vida útil com a tals. Fins les darreres dècades del segle XX no es va afrontar el problema del neumàtic com a residu. (...) El neumàtic és doncs un material abundant i disponible que ha donat nombrosos casos de reutilització. És difícil trobar-ne un ús singular o sorprenent. La majoria de hacks am neumàtics es repliquen i es difonen ràpidament, de manera que resulten habituals i quotidians."

David Gómez, projecte Hkp