dijous, 1 de setembre de 2011

Projecte Hkp: Busquem hacks, apropiacions creatives dels usuaris
"El projecte HKp és una iniciativa per localitzar, documentar i donar visibilitat a artefactes (objectes, eines, aparells, màquines, software, vehicles, mobles) que són utilitzats per un propòsit diferent pel qual havien estat concebuts. Busquem canvis d'ús, adaptacions, transformacions i hibridacions creades pels propis usuaris."

David Gómez, projecte HKp

http://vimeo.com/channels/hkp


Clicky Web Analytics